Senin, 13 Desember 2010

Memangku Adat, menjemput Zaman

Mambangkit Batang Tarandam

Tarandam batang tarandam
Timbul tinggalam diarus banyu
Hilang jua di mata
Hilang jua di hati
Ingat kada jua diingat

Tarandam lawas tarandam
Tarandam lawas diarus banyu
Bangkitakanlah jua batang tarandam lawas
Pusaka paninggalan urang bahari

Mambangkit batang tarandam lawas tarandam
Pusaka bahari nang lawar pang tarandam
Tabangkit jua batang tarandam tabangkit
Barakat kita gawi sabumi

bbaru, 93


Indonesianya :

Mengangkat Batang Terendam

Terendam batang terendam
Timbul tenggelam di arus sungai
Hilang juga di mata
Hilang juga di hati
Ingat tiada juga diingat

Terendamn lama terendam
Terendam lama di arus sungai
Bangkitkanlah juga batang terendam lama
Pusaka peninggalan orang bahari

Mengangkat batang terendam lama terendam
Pusaka bahari yang lama sekali terendam
Terangkat juga batang terendam terangkat
Berkat gawi bergotongroyong

Banjarbaru, 93


Beta empunya diri, Pangeran Arsyad Indradi raja di kerajaan Hati nurani.Kerajaan ini kami bangun dengan hasil keringat kami sendiri,dan pantang dibantu oleh sesiapa termasuk Indonesia. Sebab bantuan ini hanya tipu muslihat sahaja.Kami telah bangkit bersama rakyat kami membangun kembali kerajaan kami setelah ratusan tahun hancur dijajah oleh setan2,dedemit2. Harta pusaka kami dijarah,adat istiadat dan seni budaya kami diinjak-injak.Di kerajaan kami, hukum dan perundangan-undangan kami tegakkan bersama rakyat kami,jangan harap koruptor, penipu kerajaan dan penipu rakyat kami, bisa lolos manis. Seluruh sektor kehidupan di kerajaan kami bangun.Agama, pendidikan dan ekonomi adalah tiga pilar utama.Kami dengan santun menolak kaum kapitalis,. imprealis dan sejenis lainnya masuk ke kerajaan kami,sebab kami punya SDM yang handal.Kami bangun kembali SDA kami yang musnah. Sesungguhnya ingin banyak yang akan kami utarakan pada tuan2,tapi tidak, nanti kami akan menganggap tuan2 adalah kaum yang bebal.***

Tidak ada komentar: