Minggu, 20 Juli 2008

BADUDUS ACARA ADAT BANJAR MANDI TIAN MANDARING

Badudus adalah acara mandi – mandi.. Acara ini ada tiga jenis, yaitu Mandi – Mandi Tian Mandaring, Mandi – Mandi Pengantin Bsnjar, dam Mandi – Mandi untuk Keselamatan.

Acara Mandi Tian Mandaring adalah acara Mandi – Mandi perempuan hamil pertama kali yang usia hamilnya Tujuh Bulan. Sesaji yang diadakan berupa kue – kue yang jumlahnya 41 macam. Minyak Likat Buburih adalah sebagai bahan Tapung Tawar. Air yang dimandikan berupa air yang berendam beraneka bunga sehingga air ini beraroma harum.****

( Arsyad Indradi )

Sabtu, 19 Juli 2008

BADUDUS ACARA ADAT BANJAR MANDI-MANDI DAN SELAMATAN TAHUNANAcara Badudus merupakan tradisi masyarakat Banjar terutama sebagian masyarakat Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara. Acara ini diadakan dua kali setahun yaitu acara Mandi-Mandi dilaksanakan pada pertengahan tahun Hijrah yaitu sekitar bulan Jamadil Akhir dan Selamatan Tahunan diadakan pada awal tahun Hijrah yaitu bulan Muharram . Masyarakat Amuntai sangat tebal kepercayaannya terhadap Legenda Lambung Mangkurat, bahwa raja-raja Negara Dipa seperti Empu Jalmika, Pangeran Suryanata, Pangeran Suryaganggawangsa dan lain-lainnya itu sampai sekarang masih hidup dan berada di alam gaib dan sewaktu-waktu mereka dapat diundang. Kepercayaan ini dianut secara turun temurun dan jika tidak dilaksanakan maka mengakibatkan malapetaka bagi keluarga mereka misalnya ada yang kurang waras atau kena penyakit.

Sesaji yang harus diadakan adalah 41 macam kue dan yang tidak boleh ketinggalan yaitu “ Bubur Habang Bubur Putih “, “ Kopi Pahit “, Cingkaruk Batu “, “ Rokok Jagung “, dan “ Minyak Likat Buburih “.

Serangkaian acara Badudus Selamatan Tahunan ini diadaakan lagu-lagu Badudus yang diiringi tetabuhan yang terdiri dari biola dan Tarbang Besar atau Tarbang Burdah. Ada beberapa repertoire dalam acara ini yang susunannya tidak boleh tertukar, yaitu :

Repertoire pembukaan adalah lagu Kur Sumangat, merupakan lagu mengundang roh – roh dari raja-raja yang gaib di tengah kepulan asap dupa dan kemenyan. Isi lagu adalah undangan dan ucapan maaf jika ada kesalahan dalam menyediakan sajian atau dalam pelaksanaan terdapat kekeliruan dan sebagainya.selesai lagu ini, diadakan acara Tapung Tawar yang disebut Tatungkal dengan memercikkan minyak Likat Buburih d atas kepala pada yang dimandikan dan pada keluarga.

Repertoire yang kedua Lagu Girang – Girang, pernyataan kegembiraan.

Repertoire yang ketiga adalah lagu Mandung Mas Mirah, lagu untuk menyambut puteri – puteri yang diundang.

Repertoire yang keempat Lagu Dundang Sayang, berfungsi sebagai penghibur pada para undangan yang hadir.

Repertoire yang kelima adalah Lagu Tarabang Burung, lagu menyambut atau menyongsong para roh – roh yang datang.

Repertoire yang terakhir yaitu Lagu Burung Mantuk, l;agu untuk menghantarkan pulang para roh – roh yang telah menghadiri upacara tersebut.

Tidak jarang dalam upacara Badudus ini banyak orang – orang yang hadir kesurupan. Setelah selesai Lagu Burung Mantuk dinyanyikan yang kesurupan tersebut sadar kembali. Fungsi penyanyi terkadang adalah juga sebagai pawang dan berperan sebagai pemimpin acara. *******

( Arsyad Indradi )

BADUDUS ACARA ADAT BANJAR MANDI-MANDI PENGANTIN BANJAR


Acara Badudus adalah suatu acara adat masyarakat Banjar yang sampai sekarang ini masih tumbuh dan hidup dalam masyarakat Banjar. Tempo dulu Badudus merupakan acara penobatan seorang Raja. Acara ini hanya diselenggarakan oleh keturunan raja – raja saja yakni keturunan dari raja – raja Kerajaan Negara Dipa dan Kerajaan Daha, dan yang dapat menghadiri acara tersebut adalah hanya terbatas kepada seluruh keluarga saja. Setelah tidak ada lagi kerajaan di Tanah Banjar (tahun 1860 ) maka acara ini bergeser menjadi acara mandi – mandi Pengantin Banjar. Penyelenggaraan Badudus dilaksanakan oleh kedua pengantin. Dalam acara ini disediakan sesaji 41 macam kue dan minyak likat buburih yaitu bunga – bungaan yang dimasak dengan minyak kelapa dan lilin serta ditambah dengan minyak wangi. Acara badudus ini umumnya dimeriahkan dengan menyuguhkan lagu – lagu Banjar.****

( Arsyasd Indradi )

Sabtu, 12 Juli 2008

Sastra Banjar Pantun Sebagai Lirik Lagu Banjar dan Pengiring Tari Banjar


Oleh : Arsyad Indradi

Pantun Banjar sebagai hasil Sastra Banjar merupakan cermin masyarakat Banjar. Lirik- lirik yang tersusun dalam Pantun banjar tampak terlihat alam budaya masyarakat Banjar. Pantun Banjar masih bertahan hidup dalam masyarakat banjar terutama lirik pantun merupakan lirik lagu – lagu banjar dan lagu banjar ini banyak sebagai pengiring tari daerah banjar.

Beberapa cuplikan contoh Lagu Banjar, di antaranya :

Pantun pada lagu Gandut Janiah

Aku tahu si sarang warik ai aku pang tahu si sarang warik

Sarang warik sarang pang warik di pinggir hutan

Aku tahu si urang sarik aku pang tahu si urang sarik

Urang sarik urang pang sarik baparangutan

Tiup api di Gunung lidang tiup pang api di gunung lidang

Habu – habunya habu – habunya kutampi jua

Niat hati tumat dibujang niat hati tumat dibujang

Balu – balunya balu – balunya kuhadang jua

( dan seterusnya )

Pantun pada lagu Ayun apan

Ayunapan anak undan kutinjak apan

Ayun salendang anak undan hanyut badiri

Apan apan anak undan ujarku apan

Urang bujang anak undan baranak tiri

Ayun apan anak undan ayun apan anak undan

Dua kali anak undan hujan di Gambah

Mahujuani anak undan anak papuyu

Dua kali anak undan mangiau asbah

Mangawinakan anak undan anak dahulu

Pantun pada Lagu Amas Mirah

Amas pang mirah amas pang mirah kasuma dangding

Pudak malati pudak malati kambang angsana

Biar pang kawa biar pang kawa dibawa guring

Kada pang nyaman kada pang nyaman di dalam dada

Amas pang mirah amas pang mirah kasuma dangding

Pudak malati pudak malati campaka susun

Kalulah rindang kalulah rindang lawan si ading

Jauh sahari jauh sahari rasa satahun

( dan seterusnya )

Masih banyak lagu Banjar yang berlirik pantun seperti lagu : Di Banua Urang,Ungga-Ungga Apung, Karindangan dan lain - lain.
Lagu Pantun yang mengiringi tarian Banjar umumnya berupa Pantun Urang Anum yaitu pantun percintaan muda-mudi,Pantun Nasib dan Pantun Balucuan.

Beberapa cuplikan lagu pantun sebagai pengiring tarian Banjar, antara lain :

Pada Tari Tirik Kuala

Pucuk pisang pucuk pisang adingai daunnya layu daunnya layu

Kamana jua kamana jua adingai maambunakan

kamana jua adingai maambunakan

Kuhadang hadang kuhadang hadang adingai baluman lalu baluman lalu

Kamana jua kamana jua adingai manukunakan

kamana jua adingai manakunakan

( dan seterusnya )

Pada Tari Tirik Lalan

Jurang mana kakaai jurang baparit

parit juranglah marakit wayahini kandangan mayang

wayahini kandangan mayang

Urang mana kakaai datang kamari

mari hatiku nang sakit wayahini talabih sanang

wayahini talabih sanang

Sungai rutas kakaai jambatan rangka

rangka ditarusakan kakai ka Margasari

tarusakan kakaai ka Margasari

Nangapa khabar kakai nang manis langkar

khabar nang manis langkar kakaai datang kamari

nang manis langkar kakai datang kamari

( dan seterusnya )

Pada Tari Japin Kuala

Dimapa akal 2x manimai lunta 2x

Akarlah manggis bakulilingan 2x

La la la la la la la la la 2x

Dimapa akal 2x handak malupa2x

Nang hirang manis pangurihinganj 2x

La la la la la la la la la 2x

( dan seterusnya )

Pada Tari Ahui

Kucing balang mamakan tapai ading sayang

mamakan tapai sing lanjungan

Banih bagayang minta dirapai ading sayang

minta dirapai sampai tuntungan

Hura ahui , ahui, hura ahui ahui

( dan seterusnya )

***********

Sastra Banjar “ Ahui “

Oleh : Arsyad Indradi

Acara karasmin Baahui adalah suatu acara yang diadakan setiap mangatam banih ( panen padi ).sampai habis panen. Pada saat sedang mangatam berkumandanglah dendang gembira bersahut-sahutan. Begitu pula pada waktu Mairik Banih yaitu melepaskan bulir – bulir padi dari tangkainya dengan cara menginjak– injak tumpukan padi sambil berjalan bekeliling membentuk lingkaran. Mairik Banih dilakukan secara beramai – ramai.Di sini pula terdengar alunan dendang sebagi ekspresi kegembiraan dan syukur kepada tuhan atas anugerah rezekiNya. Padi yang telah lepas dari tangkainya ini lalu dilabang

( dijemur ), setelah kering lalu di diproses melalui alat bernama Gumbaan yaitu suatu alat untuk membersihkan padi.dari hampa banih.

Dendang yang dilantunkan itu berupa pantun-pantun. Pantun panen padi ini dinamakan Ahui. Baahui umumnya dilakukan secara bersahut-sahutan dinamakan Baturai Pantun.

Acara Ahui dipimpin oleh kepala ahui, memulai berpantun sebagai pembuka acara :

Mairik banih badindang digun

Buang gayangnya lalu dijamur

Baiklah kita hidup barukun

Banua kita manjadi makmur

Pantun pembukaan ini akan disahut oleh yang hadir dengan saling bersahut-sahutan sehingga terjadi baturai pantun.

Tak jarang dalam acara baahui ini menjadi ajang bagi para remaja Banjar, Galuh, Diyang, Nanang dan Utuh untuk mencari codoh.

*********

Kamis, 10 Juli 2008

Aku Merindukan Sastra Banjar “ Bakisah "

Teringat masa tahun 50-an sampai tahun 60-an ketika aku masih di Sekolah Rakyat ( Sekolah Dasar ), sangat senang menyaksikan Bakisah pada acara usai Panen Padi, Pengantin atau malam amal.

Walau pun agak jauh dari tempat tinggalku namun selalu kudatangi baik sendirian mau pun berkawan-kawan. Pada waktu itu Bakisah memang sangat populer di masyarakat Banjar. Banyak Pangisahan yang terampil membawakan kisah tapi aku yang masih ingat adalah Pangisahan yang bernama Guru Arfan.. Bakisah umumnya tidak memerlukan naskah. Baik pengantar kisah atau pun dialog-dialog dibawakan, mengandalkan keterampilan berimpropisasi. Tema-tema yang diangkat terkadang fiksi tetapi ada juga yang terjadi dalam masyarakat. Pangisahan manakala melakonkan tokoh-tokoh dalam kisah, penonton benar-benar larut dalam arus plot dan karakter sang tokoh. Bilamana adegan sedih, gembira, dendam, humor atau lainnya, penonton larut ke dalamnya. Tak ada satu pun penonton beranjak jika kisah belum tamat. Banyak sari toladan baik mengenai adat istiadat, etika estetika hidup, pendidikan, keagamaan, patriotisme yang terkandung dalam kisah. Kalau dibandingkan propertis ( hand dan setting ) dan lightingnya antara teater monolog, bakisah sangat sederhana dan bersahaja namun Pangisahan mampu menghidupkan suasana. Dalam Sastra Banjar, bakisah termasuk cerita tutur.

Sungguh aku sangat merindukan Bakisah. Sebab bakisah selama ini tidak pernah lagi dipertunjukkan di acara – acara usai panen, pengantin, atau pun acara perayaan lainnya, apa lagi di TV.

Aku bergumam sendiri adakah selain aku yang rindu “ bakisah “ wahai paduka yang ada di Disbudpar, Dewan Kesenian, Pemerintah Daerah, masyarakat Banjar ? Semoga***

( Arsyad Indradi )

Rabu, 09 Juli 2008

Maungkai Sastra Banjar “ Syair “


Oleh : Arsyad Indradi

Salah satu bentuk Sastra Banjar adalah “ Syair “. Seperti juga syair dikesastraan Indonsia Lama, Sastra Banjar Syair mempunyai bentuk empat baris setiap baitnya, persajakannya aa-aa dan isinya mengandung hikayat, sejarah, nasihat, pendidikan, percintaan, keagamaan dan dongeng, dan munculnya syair setelah adanya pengaruh agama Islam. Tetapi bedanya media yang digunakan Syair Kesastraan Indonesia Lama, Bahasa Indonesia sedangkan Sastra Banjar Syair, Bahasa Banjar. Disamping itu banyak syair – syair dalam Sastra Banjar ditulis oleh pengarangnya dengan menggunakan tulisan Arab. Sayangnya syair- syair yang ditulis dengan tulisan Arab ini sampai sekarang belum banyak ditulis dengan tulisan Latin. Akibatnya syair – syair Sastra Banjar ini hanya merupakan Koleksi Filologika Museum Negeri Kalsel di Banjarbaru.

Pengarang – pengarang syair yang terkenal pada masa silam antara lain :

  1. Haji Pangeran Muda, dizaman Panambahan Sutan Adam ( 1825 ). Ia pengarang ” Syair Mayat “ dan “ Syair Sipatul Golam “.
  2. Haji Gusti Ali, pengarang “ Syair Ganda Kasuma “ dan “ Syair Brahma Syahdan “.
  3. Haji Umi, seorang wanita, anak dari Kiai Tumanggung Kartanagara di Barabai ( Hulu Sungai Tengah ).Pengarang “ Syair Ringgit “.
  4. Kiai Mas Akhmad Dipura, pengarang “ Syair Tajul Muluk “.
  5. Haji Airmas, pengarang “ Syair Roko Amberi “.

Sebenarnya banyak syair – syair yang tempo dulu sangat populer dalam masyarakat Banjar, karena sering diadakan pembacaan syair. Pembacaan syair ini dikenal dengan basyasyairan . Syair – syair yang dibacakan itu antara lain : Syair Surat Tarasul, Syair Siti Jabidah, Syair Indra Bumaya, Syair Khabar Kiamat, Syair Panji Kasmaran, Syair Brahma Sahdan, Syair Ratu Kuripan “ dan lain – lain.

Kalau kita hayati basyasyairan ini, sebenarnya tak kalah menariknya dengan pertunjukan musik atau lagu – lagu modern seperti lagu pop mau pun dangdut. Sebab basyasyairan ini mempunyai variasi lagu yang dinamakan lagu Hujan Panas, lagu hujan garimis, lagu tingkalung sangkut ( sibuang anak ) dan lain – lain.

Basyasyairan ini menjadi tradisi bagi Museum Lambung Mangkurat Banjarbaru pada acara ulang tahun museum baik berupa lomba atau pun festival membaca syair.

Ada beberapa saran untuk lembaga yang terkait seperti Dewan Kesenian, Disbudpar, Disdik maupun komunitas sastra untuk mengadakan pertunjukan basyasyairan pada even – even tertentu seperti perayaan hari – hari besar baik daerah naupun nasioanal dan menyelenggarakan pelatihan atau work shop Basyasyairan agar tetap langgeng dan lestarinya Sastra Banjar Syair di Tanah Banjar. Tampaknya, “ basyasyairan “ sudah kian terlupakan oleh masyarakat Banjar. Semoga kita anak babangsa peduli dan mencintai Seni Budaya Daerahnya.

Selasa, 08 Juli 2008

Sakilaran Tentang Sastra Banjar " Madihin ".


Oleh : Arsyad Indradi

I. Pendahuluan

Ada yang berpendapat bahwa madihin berasal dari kata madah, yaitu sejenis puisi lama dalam sastra Indonesia. Madah merupakan syair yang mempunyai rima yang sama pada suku akhir kalimat. Madah mengandung puji - pujian, nasehat atau petuah. Tetapi dalam perkembangannya humor atau lulucuan, sindiran yang sehat, tak ketinggalan disuguhkan oleh Pamadihinan ( orang yang membawakan madihin ) sebagai bumbu.

Kehidupan Sastra Banjar Madihin seperti juga Sastra Banjar Balamut, kesenian tradisional yang hampir tipis, bahkan mengalami kerisis kemusnahannya. Sastra Banjar Madihin jarang ditampilkan dalam acara – acara hiburan hari – hari besar atau acara perayaan daerah misalnya pada hari jadi kota, kabupaten atau pun pada hari jadi provinsi. Setelah di tahun 1970 – an tak pernah ada lagi perlombaan atau pertandingan Sastra Banjar Madihin.

Jarang atau dapat dihitung dengan jari orang yang berminat menjadi Pamadihinan. Agar menjadi Pamadihinan yang mengarah kepada pemain profisional, ia harus memiliki keterampilan dalam bamadihin. Keterampilan itu antara lain : Menguasai lagu khas madihin, terampil memukul tarbang dengan irama sebagai pukulan pembuka atau membunga, pukulan memecah bunga, pukulan menyampaikan isi pesan, dan pukulan penutup. Seorang Pamadihinan juga harus mempunyai suara atau vokal yang lantang dan merdu. Disamping hapal naskah syair, ia juga terampil berimpropisasi yaitu secara spontan menciptakan syair tanpa dipersiapkan terlebih dahulu. Memang seorang pamadihinan perlu latihan yang terus – menerus agar dapat menjadi Pamadihinan yang profisional.

II. Asal – Mula Sastra Banjar " Madihin "

Banyak pendapat mengenai asal mula madihin. Ada yang mengatakan berasal dari Kecamatan Angkinan yaitu di kampung Tawia, Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan. Pendapat ini berpijak pada bahwa Pamadihinan banyak tersebar di pelosok Kalimantan Selatan berasal dari kampung Tawia bernama Dulah Nyangnyang.

Ada juga yang berpendapat Sastra Banjar Madihin berasal dari Kecamatan Paringin, Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, sebab dahulu Dulah Nyanyang lama bermukim di ingin dan mengembangkan madihin di sana.

Tetapi ada juga yang berpendapat madihin berasal dari utara Kalimantan yang berbatasan dengan negara Malaysia ( Malaka ), sebab madihin banyak dipengaruhi oleh syair melayu dan gendang tradisional semenanjung Malaka. Tarbang ( gendang ) yang dipakai bamadihin ada persamaan dengan gendang yang dipakai oleh orang – orang Malaka dalam mengiringi syair atau pantun melayu.

Apa pun pendapat ini. Namun yang jelas bahwa Sastra Banjar Madihin menggunakan bahasa Banjar, Pamadihinannya etnik Banjar. Madihin adalah kesenian tradisional Banjar yang khas Banjar yang tidak ada pada etnik lain di Nusantara.

Madihin sudah ada diperkirakan tahun 1800 yaitu setelah Islam masuk dan berkembang di Kalimantan. Lahirnya madihin banyak dipengaruhi oleh kesenian Islam yaitu kasidah dan syair – syair bercerita yang dibaca oleh masyarakat Banjar.

III. Pergelaran, Fungsi dan Struktur Sastra Banjar "Madihin"

A. Pagelaran

Madihin pada umumnya dipergelarkan pada malam hari, tetapi sekarang pada siang hari. Durasi pagelaran sekitar 1 sampai 2 jam sesuai permintaan penyelenggara. Pagelaran madihin umumnya di lapangan terbuka yang dapat menampung penonton yang banyak. Panggung yang diperlukan ukuran 4 x3 meter. Ada juga di halaman rumah, di muka kantor atau balai. Sekarang sering pula dipergelarkan di dalam gedung.

Membawakan madihin ada yang hanya satu Pamadihinan yakni pemain tunggal.Pemain tunggal ini membawakan syair dan pantunnya harus pandai membawa timber atau warna suara yang agak berbeda seperti orator. Ia harus pandai menarik perhatian penonton dengan humor segar tetapi sesuai dengan batas etika. Ia harus benar – benar sanggup dengan memukau dengan irama dinamis pukulan terbangnya. Tetapi umumnya dibawakan 2 Pamadihinan, malah sampai 4 Pamadihinan. Jika 2 Pamadihinan berduet maka pemain ini biasanya beradu atau saling bertanyajawab, saling sindir, saling kalah mengalahkan melalui syair yang dibawakan. Aturannya adalah Pamadihinan yang satu membuka hadiyan, kemudian disambut oleh Pamadihinan yang kedua, dan seterusnya saling bersahuta. Andaikan ada 4 Pamadihinan maka terbagi dua kelompok, masing – masing 2 Pamadihinan., penampilannya seperti halnya yang dua Pamadihinan, tapi kelompok yang satu bisa membantu anggota kelompoknya melawan kelompok yang dihadapinya. Biasanya kelompok ini berpasangan pria dan wanita yaitu duel meet. Duel meet ini merupakan beradu kaharatan ( kehebatan ). Dalam duel ini, kelompok 1 memberi umpan dengan syair tertentu. Kelompok 2 harus dapat mengulangi atau menjawab, selanjutnya harus memberi umpan balik, yang harus diulang oleh kelompok I. Mereka saling bertanya jawab, saling menyindir, saling kalah mengalahkan. Demikian seterusnya.

Ada pun kelompok yang kalah apabila tidak bisa atau tidak dapat mengulang atau menjawab kelompok lawannya. Kelompok yang kalah akan mengangkat bendera putih.

Pamadihinan duduk di kursi dengan memakai baju Banjar yaitu taluk balanga dan memakai kopiah serta sarung. Tetapi sekarang sudah berpakaian bebas dan sopan, kecuali pada acara – acara penting, misalnya menghibur tamu pejabat atau menghibur acara pisah sambur pejabat, dan lain – lain.

B. Fungsi Sastra Banjar " Madihin "

Madihin umumnya berfungsi :

1. Dahulunya menghibur raja atau pejabat istana. Syair yang dibawakan bersifat pujian.

2. Sebagai hiburan masyarakat acara tertentu, misalnya hiburan habis panen,

memeriahkan pengantin, peringatan hari besar nasional dan daerah.

3. Sebagai nadar atau hajat misalnya bagi orang tua yang anaknya baru sembuh dari sakit,

upacara meayun anak yaitu upacara daur hidup etnik Banjar dan juga pada acara

sunatan ( kitanan ).

4. Sebagai media informasi, penyampaian pesan pembangunan yang dilakukan oleh

pemerintah misalnya keluarga berencana, Pertanian, pendidikan, kesehatan,

pemeliharaan nilai dan moral, wahana memperkokoh persatuan kesatuan , dan lai –

lain.

C. Struktur Sastra Banjar " Madihin "

Struktur pergelaran sudah baku, yaitu terdiri atas :

1. Pembukaan

Yaitu melagukan sampiran sebuah pantun yang diawali dengan pukulan tarbang yang disebur pukulan pembuka. Pembuka ini merupakan informasi tema yang akan dibawakan.

Contoh :

Ilahi …..

lah riang … lah riangt riut

punduk …. Di hutan

riang riut punduk di hutan …

kaguguran ….

kaguguran buah timbatu ….

2. Batabi

Yaitu syairnya atau pantun yang isinya penghormatan pada penonton, pengantar, ucapan terima kasih, dan permohonan maaf dan ampun jika ada terdapat kesasahan atau kekeliruan dalam pergelaran.

Contoh :

maaf ampun hadirin barataan

baik nang di kiri atawa di kanan

baik di balakang atawa di hadapan

baik lai – laki atawa parampuan

baik urang tuha atawa kakanakan

baik nang badiri atawa nang dudukab

ulun madihin sahibar bacucubaan

tarima kasih ulun sampaiakan

kapada panitia mambari kasampatan

kalu tasalah harap dimaafakan

tapi kalu rami baampik barataan

3. Mamacah bunga

Yaitu menyampaikan syair atau pantun sesuai dengan isi tema yang dibawakan.

Contoh :

baampik …. barataan

babulik kaawal papantunan

handak dipacahy makna sasampiran

supaya panuntun nyaman mandangarakan

riang riut punduk di hutan

kaguguran kanapa buah timbatu

irang irut muntung kuitan

mamadahi kaina anak minantu

minantu mayah ini lain banar bahari

guring malandau lacit katangah hari

kada bamasak sabigi nasi

dipadahi mintuha kada maasi

kalu malam tulak pamainan

padahal pamainan dilarang tuhan

urang macamitu bungul babanaran

bisa – bisa mati karabahan jambatan

4. Penutup

Yaitu kesimpulan dari apa yang baru disampaikan, sambil menghormati penonton, dan mohon famit, serta ditutup dengan berupa pantun – pantun.

Contoh :

tarima kasih ulun sampaiakan

kadapa hadirin sabarataan

mudahan sampian kalu ingat kaganangan

kapada diri ulun pamadihinan

ulun madihin sahibar mamadahakan

handak manurut tasarah pian barataan

sampai di sini dahulu sakian

mohon pamit ulun handak batahan

rama – rama batali banang

kutaliakan ka puhun kupang

sama – sama kita mangganang

mudahan kita batamuan pulang

ilahi ….

sadang bataha, sadang barhanti …

IV. Penutup / Saran

Diharapkan kepada semua pihak yang terkait terutama lembaga kesenian seperti Dewan Kesenian, Pariwisata, atau lembaga pendidikan lainnya agar peduli kepada keberadaan Sastra Banjar Madihin yang semakin langka. Semoga Sastra Daerah Banjar yang dimasukkan ke dalam mata pelajaran muatan lokal di sekolah – sekolah menjadikan siswa minimal mengetahui kekayaan khasanak senibudaya daerahnya dan begitu indahnya kesenian daerah yang tak kalah dengan kesenian modern lainnya dalam zaman globalisasi ini. Semoga.

Banjarbartu, 2006.

Kelompok Studi Sastra Baanjarbaru Kalimantan Selatan

Sajumput Tentang Sastra Banjar " Lamut ".


Oleh : Arsyad Indradi

I. Pendahuluan.

Lamut adalah salah satu Sastra Banjar atau dikatakan juga cerita bertutur yang dikhawatirkan suatu saat nanti akan punah. Disebabkan hampir tidak ada lagi yang berminat untuk menjadi Palamutan ( orang yang bercerita lamut ), dan tidak ada yang peduli dari masyarakat banjar itu sendiri, lembaga atau instansi senibudaya untuk melestarikian kehidupan Lamut yang semakin langka ini.

Mengapa dikatakan Lamut ? Ada yang mengatakan bahwa lamut diambil dari nama seorang tokoh cerita di dalamnya, yaitu Paman Lamut seorang tokoh yang menjadi panutan, sesepuh, baik dilingkungan kerajaan atau pun masyarakat seperti halnya Semar dalam cerita wayang. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa lamut berasal dari kesenian Dundam yaitu cerita bertutur dengan menggunakan instrumen perkusi yaitu tarbang, Bercerita sambil membunyikan ( memukul ) alat tersebut. Konon, pendundam ketika membawakan ceritanya tidak tampak atau samar – samar dalam gelap. Cerita yang dibawakan adalah dongeng kerajaan Antah Berantah. Sedang berlamut, pelamutannya tampak oleh penonton dan ceritanya menurut pakem yang ada walau tak tertulis. Cerita yang dikenal masyarakat Banjar yakni cerita tentang percintaan antara Kasan Mandi dengan Galuh Putri Jung Masari. Kasan Mandi adalah putera dari Maharajua Bungsu dari Kerajaan Palinggam Cahaya, sedangkan Galuh Putri Jung Masari adalah putri dari Indra Bayu, raja dari Mesir Keraton. Kasan Mandi kawin dengan Galuh Putri Jung Masari melahirkan seorang putra bernama Bujang Maluala. Di dalam cerita ini ada tokoh antagonis bernama Sultan Aliudin yang sakti mandraguna dari Lautan Gandang Mirung yang jadi penghalang, dan terjadi perang tanding. Kasan Mandi dibantu oleh paman Lamut bersama anak – anaknya yaitu Anglung, Anggasina dan Labai Buranta, akhirnya Sultan Aliudin kalah.

II. Sejarah Sastra Banjar " Lamut."

Berlamut sudah ada pada zaman kuno yaitu tahun 1500 Masehi sampai tahun 1800 Masehi tetapi bercerita tidak menggunakan tarbang. Ketika Agama Islam masuk ke Kalimantan Selatan, setelah Raja Banjar Sultan Suriansyah, barulah berlamut memakai tarbang. Sebab kesenian Islam terkenal dengan Hadrah dan Burdahnya.

Seiring dengan pesatnya penyebaran agama Islam, kesenian Islam sangat berpengaruh pada perkembangan kebudayaan dan kesenian Banjar. Syair – syair dan pantun hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dan Sastra Banjar Lamut juga mendapat tempat yang strategis dalam penyebaran Islam di masyarakat Banjar.

Ketika Sultan Suriansyah masuk Islam, banyak kebudayaan dan kesenian Jawa yaitu dari Demak ( Jawa Tengah ) berbaur pada kebudayaan dan kesenian Banjar, maka tak heran Lamut mendapat pengaruh juga dari Wayang Kulit yaitu dialognya mirip dialek wayang. Lamut bukan saja berkembang di seluruh pelosok Kalimantan Selatan tetapi juga sampai di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

III. Penyajian, Fungsi, Penggarapan, dan instrumen.

A. Penyajian

Lamut ditampilkan pada umumnya pada malam hari sebagai hiburan masyarakat Banjar pada acara perkawinan, manyampir yaitu berkaitan dengan tradisi keluarga, dan perayaan hari – hari besar atau daerah. Durasi penampilan lamut biasanya 3 jam sampai 5 jam.

Palamutan membawakan cerita duduk di sebuah meja kecil bernama cacampan yang berukuran 1,5 x 2 meter. Cacampan ini diberi titilaman ( tilam kecil ). Pada waktu dulu, di hadapan palamutan disediakan parapen ( perapian ) dupa kemenyan yang selalu berasap dan sebiji kelapa muda yang sudah dipangkas untuk minuman palamutan. Penonton lamut biasanya duduk melingkar seperti tapal kuda.

Lamut termasuk juga teater tutur yang mempunyai komponen cerita, sutradara atau dalang, penokohan, penonton, dan tempat pertunjukan. Pelamutan sekaligus sebagai sutradara atau dalang yang menciptakan karakter meskipun sudah ada pada pakem.

B. Fungsi Sastra Banjar Lamut

Lamut berfungsi :

l. Sebagai media da’wah agama islam dan muatan pesan – pesan pemerintah atau

pesan dari pengundang lamut.

2. Sebagai hiburan

3. Manyampir, yaitu tradisi bagi keturunan palamutan.

4. Hajat seperti untuk tolak bala atau doa selamat pada acara kelahiran anak,

kitanan atau sunatan, mendapat rejeki.

Menurut kepercayaan, kalau msnyampir dan hajat ini tidak dilaksanakan maka akan

membuat mamingit yakni menyebabkan sakit bagi yang bersangkutan.

5. Sebagai pendidikan terutama mengenai tata kerama kehidupan masyarakat

Banjar. Biasanya petatah petitih berupa nasehat, petuah atau bimbingan moral.

C. Penggarapan Sastra Banjar Lamut

Lamut mempunyai struktur lakon, yaitu :

1. Sebelum memulai cerita, Pelamutan terlebih dahulu membunyikan tarbnang

dengan nyanyian pembukaan yang terdiri dari syair – syair dan pantun.

2. Narator dan berdialog dilaksanakan dengan terampil oleh pelamutan sendiri.

3. Antara babak –babak lakon selalu diselingi dengan lelucon atau dagelan.

4. Ditutup kembali dengan bunyi – bunyian tarbang yang dinamis.

Cerita pada lamut merupakan cerita terdahulu dari turun temurun, pakem yang tidak tertulis. Sebab tidak ada buku – buku yang merupakan pakem cerita lamut. Oleh karena itu, tidak jarang pelamutan membawakan kisah terjadi ada penambahan dan pengurangan pada cerita semula, bahkan ada yang keluar sama sekali dari carangan ( pakem ).

Sebenarnya pakem yang ada adalah bermula pada sebuah kerajaan yang diperintah oleh seorang raja bernama Jaya Sakti yang berputra kembar , bernama Indra Bungsu dan Indra Bayu. Indra Bungsu berputra bernama Kasan Mandi, sedangkan Indra Bayu berputri Galuh Putri Jung Masari. Kasan Mandi kawin dengan Galuh Jung Masari dan melahirkan Bujang Maluala.

Bujang Maluala kawin dengan putri maharaja Cina bernama Dandan Amas Salian Kaca melahirkan seorang putra bernama Bujang Busur. Bujang Busur kawin dengan Hindawan Bulan melahirkan Bujang Jaya. Bujang Jaya kawin dengan putri Walayu Galuh Mamagar Sari.

Setiap dinasti ini mempunyai cerita tentang percintaan, perang dengan adu kesaktian. Dan tokoh – tokoh yang selalu hadir yaitu Paman Lamut, Anglung, Anggasina dan Labai Buranta, sebagai pendamping setia, penasihat dan panglima perang dari putra –putra raja tersebut.

Setelah dinasti Bujang Bungsu, cerita lamut sudah mengalami perkembangan cerita oleh pelamutan yakni menciptakan cerita baru yang lebih menarik, tetapi masih di dalam suatu pakem. Memang kreativitas pelamutan sangat diperlukan agar cerita lebih menarik, baik bumbu dialog maupun gaya ceritanya.

Dalam pengembangan cerita dapat pula mengambil dari cerita Panji, cerita Andi – Andi, tutur candi, dongeng seribu satu malam, atau pun cerita rakyat, tetapi dalam cerita itu ada tokoh utama Lamut berikut anak – anaknya Anglung, Anggasina dan Labai Buranta.

D. Instrumen

Instrumen sebagai penunjang lakon yang digunakan oleh pelamutan adalah sebuah tarbang lamut. Tarbang ini bentuknya seperti rebana namun lebih besar, dengan ukuran berdiameter 45 sampas 60cm, terbuat dari kayu seperti kayu nangka, kayu sepat, kayu kursi atau kayu apa saja yang asal liat ( keras ), diberi kulit kambing kemudian disimpai sedemikian rupadengan rotan. Agar mengencangkan kulit tersebut diberi pasak kayu pada penampang bagian belakang tarbang dan dipasak dengan batangan rotan bagian dalamnya.

IV. Pantun dan syair dalam Sastra Banjar " Lamut."

Pelamutan setelah memukul tarbang dengan beberapa irama, sebagai tradisi maka ia menghaturkan salam kepada penonton dengan berpantun sebagai pembuka. Pantun tersebut antara lain :

Tabusa salah sarai sarapun

Bawa balayar kuliling nargi

Lamun tasalah banyak-banyak maminta ampun

Kisah Banjar dibawa kamari

Pinang anum barangkap – rangkap

Pinang tuha barundun – rundun

Lawan nang anum maminta maaf

Lawan nang tuha maminta ampun

Kemudian dilanjutkan dengan bersyair, merupakan ungkapan bermacam peristiwa, dengan berlagu. Antara lain :

Bismillah itu mula pang ku bilang

Kartas pang dawat jualan dagang

Kartasnya putih salain lapang

Pena manulis di kartas lapang

Bukan badanku pandai mangarang

Hanya taingat di dalam badan

Syair tidak sembarang ucap, tetapi berplot, seperti berikut ini :

Hanyarkurait pulang kaya bilaran

Satu pang tali, dua pang lalaran

Katiga tungkat, ampat pang ukuran

Kalima jarum, anam kulindan

Tujuh kompas, lapan padoman

Kasambilan teori politik

Kasapuluh lawan aturan

Syair yang mengungkapkan sebuah negeri atau kerajaan yang kaya raya, makmur sejahtera. Antara lain :

Nargi Palinggam Cahaya mimang sugih

Handak malunta ada hundang

Bajanggut amas, sisiknya pirak, matanya intan

Lah jua baisi jukung bapangayuh bagiwas

Ulin manggis, bapananjak buluh parindu

Ada beberapa prosa lirik merupakan monolog dalam mengungkapkan jalam cerita, maupun keindahan atau kecantikan seseorang. Misalnya :

Bengkengnya Galuh Putri Jung Masari dalam mahligai. Sabagaimana kambang nang sadang harum – harumnya. Rupa bungas, rupa nang langkar, manisnya. Bakambang goyang, bagalang di batis. Anak rambutnya malantang wilis. Putih kuning kuku panjang nipis nang kaya gambar ditulis.

Kemudian penuturan cerita biasanya dengan prosa lirik, seperti :

Kasan Mandi maluncat ka atas kuda, lamut ka atas kuda Kasan Mandi. Mamukul kuda, lamut jua, tarur Kasan Mandi mambalap ka hujung kampung nargi Palinggam Cahaya.Lamut mambontel di balakang malalui Pasiban Basar. Jauh tatinggal, maka ujar Kasan Mandi : “ Paman Lamut lakasi paman , malam pacangan kadap, subuh tatarang upih, kita mudahan sampai ka rimba rimbangun.

V. Salah satu pakem Lamut

BUJANG MALUALA

Setelah dewasa pergi berlayar tanpa tujuan, ditengah lautan tidak disangka – sangka kapalnya dilanda topan sehingga kapalnya hancur., dan kapalnya terapung hanyut sesat ke banua Cina.

Bujang Maluala beserta ponakawannya Lamut, Anglung, Anggasina, dan Labai Buranta menyamar seperti orang Cina, dan masing – masing merubah nama yang disesuaikan dengan nama orang cina.

Kerajaan Cina sangat besar, rajanya bernama Tiung Dermawan mempunyai putri bernama Dandan Amas Salian Kaca serta amban. Benua Cina ini bernama Siming Dermaya.

Bujang Maluala merindukan putri raja meskipun dia belum pernah bertemu Cuma mendengar namanya saja. Kemudian dia minta agar dirinya dijual pada orang Cina itu. Lalu Lamut menjual pada raja Cina itu. Dan bertuigas sebagai pesuruh mengerjakan perintah putri di rumah.

Tak lama kemudian Bujang Maluala jatuh sakit lalu dipukul oleh putri karena dianggap malas bekerja. Bujang Maluala melarikan diri dan melaporkan hal ihwal yang dialamainya kepada Lamut. Kemudian Lamut memberikan minyak guna – guna, maka minyak itu disapukan kepada putri, akhirnya putri jatuh cinta., kemudian Bujang Maluala kawin dengan putri, dan memperoleh putra diberi nama Bujang Busur.

Banjarbaru, 2006

Sastra Banjar0 komentar