Selasa, 08 Juli 2008

Sakilaran Tentang Sastra Banjar " Madihin ".


Oleh : Arsyad Indradi

I. Pendahuluan

Ada yang berpendapat bahwa madihin berasal dari kata madah, yaitu sejenis puisi lama dalam sastra Indonesia. Madah merupakan syair yang mempunyai rima yang sama pada suku akhir kalimat. Madah mengandung puji - pujian, nasehat atau petuah. Tetapi dalam perkembangannya humor atau lulucuan, sindiran yang sehat, tak ketinggalan disuguhkan oleh Pamadihinan ( orang yang membawakan madihin ) sebagai bumbu.

Kehidupan Sastra Banjar Madihin seperti juga Sastra Banjar Balamut, kesenian tradisional yang hampir tipis, bahkan mengalami kerisis kemusnahannya. Sastra Banjar Madihin jarang ditampilkan dalam acara – acara hiburan hari – hari besar atau acara perayaan daerah misalnya pada hari jadi kota, kabupaten atau pun pada hari jadi provinsi. Setelah di tahun 1970 – an tak pernah ada lagi perlombaan atau pertandingan Sastra Banjar Madihin.

Jarang atau dapat dihitung dengan jari orang yang berminat menjadi Pamadihinan. Agar menjadi Pamadihinan yang mengarah kepada pemain profisional, ia harus memiliki keterampilan dalam bamadihin. Keterampilan itu antara lain : Menguasai lagu khas madihin, terampil memukul tarbang dengan irama sebagai pukulan pembuka atau membunga, pukulan memecah bunga, pukulan menyampaikan isi pesan, dan pukulan penutup. Seorang Pamadihinan juga harus mempunyai suara atau vokal yang lantang dan merdu. Disamping hapal naskah syair, ia juga terampil berimpropisasi yaitu secara spontan menciptakan syair tanpa dipersiapkan terlebih dahulu. Memang seorang pamadihinan perlu latihan yang terus – menerus agar dapat menjadi Pamadihinan yang profisional.

II. Asal – Mula Sastra Banjar " Madihin "

Banyak pendapat mengenai asal mula madihin. Ada yang mengatakan berasal dari Kecamatan Angkinan yaitu di kampung Tawia, Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan. Pendapat ini berpijak pada bahwa Pamadihinan banyak tersebar di pelosok Kalimantan Selatan berasal dari kampung Tawia bernama Dulah Nyangnyang.

Ada juga yang berpendapat Sastra Banjar Madihin berasal dari Kecamatan Paringin, Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, sebab dahulu Dulah Nyanyang lama bermukim di ingin dan mengembangkan madihin di sana.

Tetapi ada juga yang berpendapat madihin berasal dari utara Kalimantan yang berbatasan dengan negara Malaysia ( Malaka ), sebab madihin banyak dipengaruhi oleh syair melayu dan gendang tradisional semenanjung Malaka. Tarbang ( gendang ) yang dipakai bamadihin ada persamaan dengan gendang yang dipakai oleh orang – orang Malaka dalam mengiringi syair atau pantun melayu.

Apa pun pendapat ini. Namun yang jelas bahwa Sastra Banjar Madihin menggunakan bahasa Banjar, Pamadihinannya etnik Banjar. Madihin adalah kesenian tradisional Banjar yang khas Banjar yang tidak ada pada etnik lain di Nusantara.

Madihin sudah ada diperkirakan tahun 1800 yaitu setelah Islam masuk dan berkembang di Kalimantan. Lahirnya madihin banyak dipengaruhi oleh kesenian Islam yaitu kasidah dan syair – syair bercerita yang dibaca oleh masyarakat Banjar.

III. Pergelaran, Fungsi dan Struktur Sastra Banjar "Madihin"

A. Pagelaran

Madihin pada umumnya dipergelarkan pada malam hari, tetapi sekarang pada siang hari. Durasi pagelaran sekitar 1 sampai 2 jam sesuai permintaan penyelenggara. Pagelaran madihin umumnya di lapangan terbuka yang dapat menampung penonton yang banyak. Panggung yang diperlukan ukuran 4 x3 meter. Ada juga di halaman rumah, di muka kantor atau balai. Sekarang sering pula dipergelarkan di dalam gedung.

Membawakan madihin ada yang hanya satu Pamadihinan yakni pemain tunggal.Pemain tunggal ini membawakan syair dan pantunnya harus pandai membawa timber atau warna suara yang agak berbeda seperti orator. Ia harus pandai menarik perhatian penonton dengan humor segar tetapi sesuai dengan batas etika. Ia harus benar – benar sanggup dengan memukau dengan irama dinamis pukulan terbangnya. Tetapi umumnya dibawakan 2 Pamadihinan, malah sampai 4 Pamadihinan. Jika 2 Pamadihinan berduet maka pemain ini biasanya beradu atau saling bertanyajawab, saling sindir, saling kalah mengalahkan melalui syair yang dibawakan. Aturannya adalah Pamadihinan yang satu membuka hadiyan, kemudian disambut oleh Pamadihinan yang kedua, dan seterusnya saling bersahuta. Andaikan ada 4 Pamadihinan maka terbagi dua kelompok, masing – masing 2 Pamadihinan., penampilannya seperti halnya yang dua Pamadihinan, tapi kelompok yang satu bisa membantu anggota kelompoknya melawan kelompok yang dihadapinya. Biasanya kelompok ini berpasangan pria dan wanita yaitu duel meet. Duel meet ini merupakan beradu kaharatan ( kehebatan ). Dalam duel ini, kelompok 1 memberi umpan dengan syair tertentu. Kelompok 2 harus dapat mengulangi atau menjawab, selanjutnya harus memberi umpan balik, yang harus diulang oleh kelompok I. Mereka saling bertanya jawab, saling menyindir, saling kalah mengalahkan. Demikian seterusnya.

Ada pun kelompok yang kalah apabila tidak bisa atau tidak dapat mengulang atau menjawab kelompok lawannya. Kelompok yang kalah akan mengangkat bendera putih.

Pamadihinan duduk di kursi dengan memakai baju Banjar yaitu taluk balanga dan memakai kopiah serta sarung. Tetapi sekarang sudah berpakaian bebas dan sopan, kecuali pada acara – acara penting, misalnya menghibur tamu pejabat atau menghibur acara pisah sambur pejabat, dan lain – lain.

B. Fungsi Sastra Banjar " Madihin "

Madihin umumnya berfungsi :

1. Dahulunya menghibur raja atau pejabat istana. Syair yang dibawakan bersifat pujian.

2. Sebagai hiburan masyarakat acara tertentu, misalnya hiburan habis panen,

memeriahkan pengantin, peringatan hari besar nasional dan daerah.

3. Sebagai nadar atau hajat misalnya bagi orang tua yang anaknya baru sembuh dari sakit,

upacara meayun anak yaitu upacara daur hidup etnik Banjar dan juga pada acara

sunatan ( kitanan ).

4. Sebagai media informasi, penyampaian pesan pembangunan yang dilakukan oleh

pemerintah misalnya keluarga berencana, Pertanian, pendidikan, kesehatan,

pemeliharaan nilai dan moral, wahana memperkokoh persatuan kesatuan , dan lai –

lain.

C. Struktur Sastra Banjar " Madihin "

Struktur pergelaran sudah baku, yaitu terdiri atas :

1. Pembukaan

Yaitu melagukan sampiran sebuah pantun yang diawali dengan pukulan tarbang yang disebur pukulan pembuka. Pembuka ini merupakan informasi tema yang akan dibawakan.

Contoh :

Ilahi …..

lah riang … lah riangt riut

punduk …. Di hutan

riang riut punduk di hutan …

kaguguran ….

kaguguran buah timbatu ….

2. Batabi

Yaitu syairnya atau pantun yang isinya penghormatan pada penonton, pengantar, ucapan terima kasih, dan permohonan maaf dan ampun jika ada terdapat kesasahan atau kekeliruan dalam pergelaran.

Contoh :

maaf ampun hadirin barataan

baik nang di kiri atawa di kanan

baik di balakang atawa di hadapan

baik lai – laki atawa parampuan

baik urang tuha atawa kakanakan

baik nang badiri atawa nang dudukab

ulun madihin sahibar bacucubaan

tarima kasih ulun sampaiakan

kapada panitia mambari kasampatan

kalu tasalah harap dimaafakan

tapi kalu rami baampik barataan

3. Mamacah bunga

Yaitu menyampaikan syair atau pantun sesuai dengan isi tema yang dibawakan.

Contoh :

baampik …. barataan

babulik kaawal papantunan

handak dipacahy makna sasampiran

supaya panuntun nyaman mandangarakan

riang riut punduk di hutan

kaguguran kanapa buah timbatu

irang irut muntung kuitan

mamadahi kaina anak minantu

minantu mayah ini lain banar bahari

guring malandau lacit katangah hari

kada bamasak sabigi nasi

dipadahi mintuha kada maasi

kalu malam tulak pamainan

padahal pamainan dilarang tuhan

urang macamitu bungul babanaran

bisa – bisa mati karabahan jambatan

4. Penutup

Yaitu kesimpulan dari apa yang baru disampaikan, sambil menghormati penonton, dan mohon famit, serta ditutup dengan berupa pantun – pantun.

Contoh :

tarima kasih ulun sampaiakan

kadapa hadirin sabarataan

mudahan sampian kalu ingat kaganangan

kapada diri ulun pamadihinan

ulun madihin sahibar mamadahakan

handak manurut tasarah pian barataan

sampai di sini dahulu sakian

mohon pamit ulun handak batahan

rama – rama batali banang

kutaliakan ka puhun kupang

sama – sama kita mangganang

mudahan kita batamuan pulang

ilahi ….

sadang bataha, sadang barhanti …

IV. Penutup / Saran

Diharapkan kepada semua pihak yang terkait terutama lembaga kesenian seperti Dewan Kesenian, Pariwisata, atau lembaga pendidikan lainnya agar peduli kepada keberadaan Sastra Banjar Madihin yang semakin langka. Semoga Sastra Daerah Banjar yang dimasukkan ke dalam mata pelajaran muatan lokal di sekolah – sekolah menjadikan siswa minimal mengetahui kekayaan khasanak senibudaya daerahnya dan begitu indahnya kesenian daerah yang tak kalah dengan kesenian modern lainnya dalam zaman globalisasi ini. Semoga.

Banjarbartu, 2006.

Kelompok Studi Sastra Baanjarbaru Kalimantan Selatan

Tidak ada komentar: